Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/local/hosting/home/lukasandrysek.cz/web/www/wp-content/plugins/custom-audiences-enhancer/includes/classes/utils/Utils.php on line 1651

E-BOOK ZDARMA

MARKETINGOVÝ PLÁN

E-book pro malé a střední firmy, ve kterém naleznete vše podstatné k tomu, aby jste mohli zavést úspěšný marketing i ve vaší společnosti.

V případě, že podnikáte, jistě máte určitou představu o tom, jak by vaše firma měla v budoucnu vypadat.

Mezi takové představy a přání může např. patřit: 

 • Dostatek zajímavých zakázek.
 • Dosažení vyšší ziskovosti, která nebude na úkor vašeho času.
 • Expanze na jiné trhy nebo upevnění pozice na současném trhu.
 • Obecné povědomí o firmě.
 • Rozrůstání vaší společnosti, postavení sídla firmy nebo třeba "jen" nové výrobní haly.

Aby jste mohli své představy úspěšně realizovat, potřebujete dobrý plán - dobrý marketingový plán.

Jestli jste o marketingu již přemýšleli, určitě vás napadly tyto otázky:

Co je to ten marketing? Je pro mne vhodný? Potřebuji ho vůbec?

Marketingem se rozumí všechny aktivity, které napomáhají přesunu zboží či odběru služeb od prodávajícího ke kupujícímu. Marketing tedy dělá v podstatě úplně každý podnikatel, firma nebo společnost. Je pouze otázkou, jestli vědomě a řízeně...

Jaké jsou největší a nejčastější chyby v marketingu?

Největší a zřejmě i nejčastější chybou v marketingu je, že jej často nikdo neřeší, až do doby, než teče do bot... "Nejsou žádné zakázky! Zaplatíme si nějaký ten inzerát nebo billboard a dáme na něj úplně vše, co děláme! A na vše dáme slevu!" Tak tohle nikdy nedopadne dobře. Necílená, nahodilá reklama a špatně nastavené cashflow jsou pouze vyhozené peníze.

Druhou velkou chybou často bývá to, že i v případě řízeného marketingu, si firma již neudělá čas na to, aby si analyzovala jeho úspěšnost. Byla kampaň úspěšná? Kolik zakázek přinesla? Jaké formy reklamy fungovaly nejlépe? Oslovila kampaň zvolenou cílovku? Přesně takové otázky si musíte položit.

Co potřebuji znát, umět a jak bude náročné řízený marketing provozovat?

Většinu toho, co budete potřebovat znát a umět, se dozvíte z tohoto e-booku 🙂 A jak bude náročné sestavit si dobrý marketingový plán a začít jej realizovat? Samozřejmě záleží na velikosti firmy, počtu produktů, cílových skupin a mnoho dalšího. U většiny případů malých firem, je to ale spíše o tom, věnovat dostatek času na přípravu a sestavení plánu, než na jeho zavedení do praxe.

A jaké výhody vám to tedy přinese?

 • Máte vytýčené jasné cíle (krátkodobé i dlouhodobé) – víte jakým směrem jdete a kam chcete dojít.
 • Úspěšně budujete povědomí o Vaší firmě/značce.
 • Významě snižujete či rovnou eliminujete rizika podnikání.
 • Podporujete perspektivní projekty a cíle – omezujete výdaje a šetříte náklady tam, kde jich není třeba.
 • Neplýtváte. Víte, které marketingové a reklamní kanály fungují.
 • Dokážete se na problematiku dívat očima zákazníka.
 • Na základě mark. strategie jste schopni si obhájit a prosadit své cíle.
 • Orientujete se na trhu, znáte svá slabá a silná místa.
 • Řízeným plánováním získáváte zakázky s časovým předstihem – omezujete “hluchá” období a vytváříte vyšší zisk.
 • Posunujete svou firmu vpřed.
 • + BONUS – Podnikání Vás znovu baví, naplňuje.

E-BOOK ZDARMA

MARKETINGOVÝ PLÁN

V sedmi kapitolách naleznete všechny potřebné informace k sestavení úspěšného marketingového plánu: 

 • Situační analýza - Kde se nyní nacházíte?
 • Vaše strategické a taktické cíle
 • Vaše marketingové cíle
 • Marketingový mix a komunikace
 • Akční plán a finance
 • Analýza a zpětná vazba
 • Co s tím, když něco nefunguje?