Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/local/hosting/home/lukasandrysek.cz/web/www/wp-content/plugins/custom-audiences-enhancer/includes/classes/utils/Utils.php on line 1651

Výhody marketingu a jak jej zavést do firmy (obecně)

V dnešním článku se dozvíte, co budete potřebovat, abyste marketing mohli úspěšně zavést do Vaší firmy. V tomto okamžiku se budeme bavit spíš v základní obecné rovině – jednotlivým krokům a podrobnostem pak budou věnovány další články.

1) Musíte pečlivě analyzovat smysl a produktivitu svého počínání.
Jasně si definujte všechny segmenty Vaší činnosti, jsou ziskové a zajímavé. Přehodnoťte a následně vyřaďte ty, které Vám pouze zabírají čas, do kterých zbytečně investujete, a ve výsledku nesplňují Vaše očekávání.
Získaný čas a energii pak věnujte těm perspektivním věcem. Uvidíte, že Vaše podnikání se stane efektivnějším a bude Vám přinášet větší uspokojení a radost z růstu Vaší firmy.

2) Sestavte si svoji marketingovou strategii
Dle předchozí analýzy již víte na které sekce Vašich činností se máte zaměřit a které z Vašich produktů jsou pro Vás důležité a ziskové. Podle těchto poznatků si sestavíte marketingovou strategii, ve které si jasně definujete cíle, kterých byste rádi dosáhli.

Proveďte si u svých produktů a služeb S.W.O.T. analýzu (porovnejte Vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Definujte si své cílové skupiny zákazníků a také zdroje, pomocí kterých je budete chtít oslovit.

3) Vytvořte si svůj marketingový plán
Díky přesnému naplánování Vašich marketingových aktivit, budete vědět jakým způsobem, v který okamžik a kde propagovat Vaše produkty či služby. Také již budete mít jasnou představu o finanční náročnosti a podle ní můžete svůj plán upravit.

Možná budete překvapeni, jak výrazně můžete ušetřit, když učiníte objednávky na opakovanou inzerci v novinách, na vysílání spotů v rádiích či při rezervaci reklamních outdoorových ploch.

Mezi další výhody plánovaného marketingu patří samozřejmě i to, že se vyhnete neplánovaným a mnohdy neefektivním způsobů propagace, ke kterým jste se ukvapeně rozhodli např. díky pocitu „že byste měli pro tu reklamu přece jen něco udělat…“

Výhody marketingového plánu
Mezi výhody, které Vám přinese dodržování dobře navrženého marketingového plánu patří:

a) Pomůže Vám získat nové zákazníky
b) Bude Vám pomáhat si udržet stávající zákazníky
c) Přinese Vám nové konkurenční výhody
d) Bude soustavně posilovat povědomí o Vaší firmě
e) Pomůže Vám zvyšovat zisky a snižovat zbytečné investice.
ale o tom více, až v příštím dílu…

Příklad z praxe:
Setkal jsem se s mnoha firmami, které se mylně domnívali, že pomocí jedné či dvou investic ročně (a to samozřejmě ještě neplánovanými) do tiskové inzerce či billboardových ploch si udrží nebo dokonce zvýší povědomí o své firmě a okamžitě jim to přivede nové zákazníky.

Na své reklamní materiály většinou „poctivě“ vypsali všechny činnosti, kterými se zabývají a doplnili je řadou zboží ze své nabídky. Následně byli nemile překvapeni, když odezva na jejich reklamní sdělení byla mizivá či v nejhorším případě vůbec žádná.

Došli tedy k závěru, že reklama nefunguje, vždyť tam uvedli úplně vše…
Toto jednání většinou přesně vystihuje podobu neplánovaného marketingu a je jednou ze základních a častých chyb, kdy si firma přemýšlí ve smyslu „když už jednou za čas tu reklamu děláme a stojí tolik peněz, dáme tam toho co nejvíc“.

Obrazový materiál pak působí chaoticky, nemá šanci na první pohled zaujmout a není přesně cílený. V marketingu totiž platí pořekadlo, že „kdo míří na mnoho cílů, obvykle netrefí nic“.

Vy již dnes díky analýze víte, které hlavní produkty/služby zvolit. Také již díky Vaší mark. strategii víte, komu je chcete nabídnout. A za pomocí Vašeho marketingového plánu již máte jasno, kdy a jakým způsobem je budete propagovat.


O konkurenčních výhodách si můžete více přečíst v příštím dílu

Je možné, že jste se k odběru přihlásili již v minulosti a jednotlivé díly Vám nechodily zcela pravidelně. Bylo to způsobenou chybou rozesílacího scriptu.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.