Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/local/hosting/home/lukasandrysek.cz/web/www/wp-content/plugins/custom-audiences-enhancer/includes/classes/utils/Utils.php on line 1651

Základní konkurenční výhody

Marketing Vám přinese nové konkurenční výhody. Určitě se nyní ptáte „Jaké?“.

Všechny firmy, které se rozhodly postupovat podle marketingových plánů:

1) nejednají impulsivně a nahodile. Vědí, v kterém období co inzerovat a podpořit.
2) získávají lepší podmínky od výrobců reklamy.
3) znají své zákazníky a na ty se zaměřily.
4) používají pouze způsoby reklamy o nichž, díky průzkumu vědí, že jsou efektivní.
5) analyzují a srovnávají různá data, podle nichž pak upravují nabídky atp.
6) umí plně využívat výhod malé/střední firmy.
7) dopředu vědí, s jakým rozpočtem mohou/musí počítat.

Dalších výhod je mnoho, zmínil jsem především ty podstatné. Jelikož tento marketingový seriál je určen především pro malé a střední firmy a jsem si jist, že jejich majitelé v dnešní době zvažují jakoukoliv investici, rád bych svůj výčet hlavních výhod doplnil ještě malou radou na závěr.

Investici do Vašeho marketingu musíte vnímat naprosto jinak než u ostatních „povinných“ položek na Vašem měsíčním vyúčtování firemních nákladů (nájem, telefony, půjčky apod.).

Jedná se o investici, která se Vám vrátí rovnou 2x. Mimo to, že ovlivňuje Vaše prodejní výsledky, zároveň pracuje dlouhodobě na vnímání Vaší společnosti a buduje její image.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.