Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /usr/local/hosting/home/lukasandrysek.cz/web/www/wp-content/plugins/custom-audiences-enhancer/includes/classes/utils/Utils.php on line 1651

Základní pravidla Guerilla marketingu III.

I v tomto dílu si povíme něco o dalších pravidlech Guerilly, bez kterých Vaše kampaň nebude fungovat na 100%. Následující pravidla se již týkají grafického zpracování.

Pravidlo č. 5 tedy zní – Buďte na první pohled rozpoznatelní!
Vaše společnost musí být mezi konkurencí a jinými firmami snadno a jasně identifikovatelná.

Vytvořte si svou Corporate Identity. Nechejte si navrhnout zajímavý a dobře zapamovatelný logotyp, firemní materiály a vytvořte si pravidla, které budete důsledně dodržovat.

Mimo designové pojetí Vašich merkantilních materiálů a aplikací jde samozřejmě i o Váš styl vystupování a i o samotné aktivity, kterými v rámci Vaší společnosti zabýváte.

Jestliže se to hodí k Vašemu oboru podnikání, nebojte se ani firemních maskotů. Vymyslete si např. 3D maskota a používejte jej na každém Vaším propagačním materiálu. Uvidíte, že za nějaký čas, lidé uvidí pouze maskota a podvědomě si jej spojí s Vaší společností.
Vy toho pak následně můžete využívat, především tam, kde není přímá reklama povolena nebo je finančně náročná. Maskota např. na tričku Vám prostě zakázat nikdo nemůže…

Pravidlo č. 6 – Komunikujte jednoduše, přímočaře.
Komunikujte tak jednoduše, jak to jen půjde. Mějte na paměti, že dnešní zákazník je doslova bombardován stovkami reklamními sděleními denně a většina z nich ho vůbec nezajímá.

Je doslova tragédií, když ho něčím dokážete zaujmout (a to díky metodám GM dokážete) a on nepochopí Vaše reklamní sdělení. Jestliže Vaše sdělení nebude křišťálově přímočaré, Váš potencionální zákaznik ji okamžitě nepochopí, později se jím již nebude zabývat.

Tip
Zamyslete se na současnou formou a ztvárněním Vašich reklamních materiálů – inzerce, plakátů, billboardů, brožur, emailů atp. Odpovězte si na tyto otázky.

Jsou navrženy tak, aby z nich Vaše cílová skupina jasně pochopila, co nabízíte a jaké např. výhody má Váš výrobek?

Je reklamní sdělení viditelné? Upoutá pozornost? Všimnou si jej zákazníci? Proč?

Nepoužíváte příliš rušivou grafiku?

Neinzerujete zbytečně moc zboží?

Není Vaše reklamní sdělení např. moc strohé a technické?

Neodvádí zpracování reklamy pozornost od výrobku či služby? (Toto se mnohdy stává např u vtipných reklam.)

Jasným ukazatelem, že není něco v pořádku je, když se zákazníci jinými slovy ptají právě na, co jste uváděli ve svých reklamních sděleních.. Je pak nutné si položit otázku – mluvíte stejnou řečí jako zákazník?

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.